logo

Last news

Free casino website templates

You can alamo rental deposit amount find more info for Katie at - her fuck app here.Modules, widgets, and different galleries are at hand too.Your clients will surely appreciate this feature.Enjoy different types of photo galleries, social media, Google Map etc.Robust Customer Support MotoCMS provides expert consumer


Read more

Bonus fix price ru online

With the Fix Price Card the prices are even lower!Pay for purchases with accumulated points.Register in the loyalty program, make purchases and accumulate points.The application will help you find the nearest Fix Price stores, show the time of work and methods of payment.Find in the catalog products


Read more

Espace presse casino remollon

En choisissant daccéder au site Producta Vignobles, vous certifiez être majeur et avoir connaissance de la réglementation en vigueur dans votre pays relative à la consultation des sites Internet sur les boissons alcoolisées.M, premier e-Commercant français, vous propose des prix exceptionnels sur tous les produits déquipement de


Read more

Nieuwe carrefour bonus card aanvragen


nieuwe carrefour bonus card aanvragen

In geval van betwisting zullen enkel de clifton chenier bon ton roulet rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.
9.2 In geval van niet-mededeling van verlies of diefstal van de Carrefour Bonus Card wordt Carrefour Belgium ontslagen van alle verantwoordelijkheid.
De voorwaarden voor het gebruik van de self scan kan u hier terugvinden.Rekening : Een Carrefour Bonus Card-rekening waarmee de verschillende Carrefour Bonus Cards van de Kaarthouder(s) van eenzelfde Gezin (hierna Particulier Rekening) of Onderneming (hierna Professionele Rekening) verbonden zijn, en waarop de Carrefour Bonus Card-punten worden verzameld.Na beëindiging van uw deelname aan het Programma worden uw persoonsgegevens nog maximaal 12 maanden bewaard, alvorens zij definitief worden verwijderd behoudens in geval van wettelijke verplichting in hoofde van Carrefour Belgium zoals bepaald in onze privacyverklaring.De verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn hernomen in onze algemene privacyverklaring.5.6 Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven behouden zich het recht voor om bij teruggave van goederen de Carrefour Bonus Card-punten af te houden die initieel bij de aankoop werden toegekend.Algemene bepalingen.1 Deze Algemene Voorwaarden in hun meest recente versie maar ook alle informatie met betrekking tot de toepasselijke applicaties kunnen op elk moment geraadpleegd worden.Carrefour Belgium verwerkt uw gegevens, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het beheer van het Programma (administratie, toekenning punten, registratie punten, toekenning voordelen en aanbiedingen, automatische besluitvorming, profilering, direct marketing ) in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de privacyverklaring.Boekhoudkundige verwerking van de toegekende Carrefour Bonus Card-punten en consultatie van het puntensaldo.1 De toegekende en verwerkte Carrefour Bonus Card-punten worden minstens én maal per maand bijgeschreven op de Rekening waaraan de Kaart verbonden.Gezin : groep van personen die samen sparen voor privé-doeleinden.Carrefour Belgium en de Partnerbedrijven behouden zich het recht voor om de toekenning van Carrefour Bonus Card-punten, de toekenning van specifieke voordelen of aanbiedingen of de toegang tot specifieke acties niet te cumuleren met sommige andere promotionele acties.6.2 Het saldo van de verzamelde Carrefour Bonus Card-punten kan geconsulteerd worden (i) op het kasticket bij een aankoop in én van de verkooppunten (zowel fysieke winkel als online) van Carrefour Belgium ii) via het Carrefour-callcenter en (iii) via My Carrefour-account binnen het Carrefour-Connect programma.Vanaf 1 april is het mogelijk een universele pas aan te vragen.In het geval dit de enige Kaarthouder is die verbonden is aan de Rekening, zal deze kaart gedeactiveerd worden en de Rekening gesloten.Wordt uw ICS Card gebruikt in het buitenland: doe aangifte in het desbetreffende land.De Carrefour Bonus Card zal door de Kaarthouder kunnen gebruikt worden vanaf de ontvangst ervan en de Rekening zal geactiveerd worden zodra de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de Kaarthouder(s) en/of de Onderneming verwerkt zijn in het Programma.Hoofdkaarthouder: De persoon die de Carrefour Bonus Card initieel heeft aangevraagd en geregistreerd en het beslissingsrecht heeft om Kaarthouder(s) toe te voegen aan of te schrappen van zijn Rekening.Elk gebruik van de Carrefour Bonus Card gekoppeld aan een Professionele Rekening zal een factuur genereren overeenkomstig de voorwaarden van My Invoice.In het geval deze Kaarthouder de enige Kaarthouder is die verbonden is aan de Rekening, zal deze Carrefour Bonus Card gedeactiveerd worden en de Rekening gesloten.7.3 De Carrefour Bonus Card- punten kunnen, op vertoon van je Carrefour Bonus Card, ingeruild worden in Bonuscheques met een minimumwaarde van 5 bij de deelnemende Carrefour winkels of via My Carrefour-account.
4.8 In geval van problemen bij het gebruik van de Carrefour Bonus Card kan de Kaarthouder dit telefonisch melden aan het Carrefour klantendienst (08) die vervolgens de nodige inspanningen zal leveren om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen, zonder dat Carrefour Belgium gehouden kan.
Sitemap